Kågeälven
Ligger på bekvämt avstånd från Skellefteå och Byske.
Tack vare ett gott arbete i det nedre fiskevårdsområdet ser framtiden för älven ljus ut.
Perioden juli till september finns det goda möjligheter till ett givande lax och öringsfiske.
Älven är öppen för Laxfiske från 19/6 till och med 31/8.
All lax som fångas under övrig tid skall omedelbart återutsättas.
Fiske är förbjudet i älven från och med den 15/9 till och med den 14/10.
Minimimått och fångstbegränsningar:
Harr: 35 cm. Max tre harrar per dygn får tas upp och behållas.
Lax : 60 cm.
Öring: 50 cm.
Bag limit för lax och öring:
Max tre fiskar får avlivas per person och säsong.
Älven är öppen för Laxfiske från 19/6 till och med 31/8.
All lax som fångas under övrig tid skall omedelbart återutsättas.
Fiske är förbjudet i älven från den 15/9 till och med den 14/10.
Av oss rekommenderat boende: Byske Havsbad

Bilder kommer snart!
Guidat fiske i Kågeälven. Bokningsbart 1/6 - 30/9
Ingår:Transport till och från fiskevattnet , lunch och kaffe, fiskekort och guide.

Halv dag ca 5 timmar pris från:
1 person 1250 Skr.
1 - 3 personer 550 Skr pp.
4 personer och uppåt enligt överenskommelse.
Barn under 15 år 150 skr pp i målsmans sällskap.

Hel dag ca 8 timmar pris från:
1 person 1800 Skr.
2 - 3 personer 850 Skr pp.
4 personer och uppåt enligt överenskommelse.
Ingår: Transport till och från fiskevattnet, lunch och kaffe, fiskekort och guide.
Barn under 15 år 150 skr pp i målsmans sällskap.