Inledning
Det är en självklarhet att vi som entreprenörer i naturen ska ta ett ansvar för hur vår verksamhet påverkar vår arbetsplats, allt annat är självbedrägeri.
Om det inte finns en välmående och vacker natur att visa för våra kunder så har vi ingenting.
Vi har ett ansvar att förvalta naturen på ett sådant sätt att den går att njuta även när nästa genration ska ta över efter oss.
Miljövårdsplan
• I vår verksamhet alltid se till att inte lämna skräp eller annat icke nedbrytningsbart material efter oss när vi arbetar ute i naturen.

•  Vi ska alltid använda återvinningsbara material så långt det går.

•  Vi ska alltid använda miljöbränslen till de motorer som är anpassade till sådana.

•  Vi ska alltid försöka att sprida vår verksamhet på ett sådant sätt att markslitage undviks.

•  Vi ska alltid försöka att sprida insikt om ett gott miljöuppförande.